top of page

אפי שעשוע

info@shaashua.co.il
050-525-8555

בבילעדיות - בהרצליה פיתוח במקום מצויין

________

וילה  + בריכה

למעלה 4 ח.ילדים 3 סוויטות +חדר נוסף עם אמבטיה חיצונית+ח.הורים גדול+ 2 מרפסות למזרח.

סלון , ח.משפחה מרתף +ח.לעוזרת+ח.משחקים

3 משרדים שירותי בריכה

שטח בנוי כ- 700 מ"ר 

שטח מגרש 1042 מ"ר 

מחיר מבוקש 52,000,000 ש"ח

לטלפון של המשרד תיווך 09-9570878

בתים למכירה בהרצליה
bottom of page